Phần mềm quản lý phòng khám STD Clinic

STD CLINIC
phần mềm quản lý phòng khám với đầy đủ các tính năng dành cho các phòng khám Đa khoa, chuyên khoa với tất cả các nghiệp vụ quản lý:
- Tiếp đón bệnh nhân, thu ngân
- Khám bệnh, chỉ định các dịch vụ cận lâm sàng, trả kết quả cận lâm sàng.
- Báo cáo tổng hợp theo doanh thu, theo dịch vụ, theo bác sĩ …


Phần mềm là công cụ tốt giúp bạn có thể quản lý tốt thông tin bệnh nhân, hồ sơ lưu trữ về bệnh án cũng như lập lịch hẹn, đặt phòng khám, sắp xếp bác sĩ điều trị... Khi quản lý dược phẩm, thiết bị, máy móc trên phần mềm quản lý phòng khám STD CLINIC sẽ dễ dàng thống kê kho, in hóa đơn thuốc, lập phiếu thu chi cho việc mua bán thiết bị, thuốc...


A. Quy trình khám chữa bệnh:

 
B. Chức năng phần mềm

1. Phân hệ quản trị danh muc, hệ thống: 
- Xây dựng các danh mục định nghĩa chung cho phần mềm: Danh mục thuốc, danh mục các dịch vụ cận lâm sàng, xét nghiệm, thủ thuật...
- Cấp phát user và phân quyền sử dụng.

2. Phân hệ lễ tân - Bác sĩ khám: 
- Thực hiện tiếp đón bệnh nhân, lưu thông tin bệnh nhân vào hồ sơ khám chữa bệnh vào hệ thống phần mềm, cấp số thứ tự khám và chỉ định bệnh nhân đến các phòng khám.
- Bác sĩ tại phòng khám tiến hành khám ban đầu cho bệnh nhân, chỉ định các dịch vụ CLS, xét nghiệm, thủ thuật và đưa ra kết luận khám và hướng điều trị. 3. Phân hệ kế toán, thu ngân:
- Thực hiện nghiệp vụ thu chi trong quá trình hoạt động của phòng khám.
- Thu tiền khám bệnh, tiền dịch vụ cận lâm sàng (CLS), xét nghiệm, thủ thuật, tiền thuốc.
- Chi tiền phục vụ các hoạt động của phòng khám.

4. Phân hệ cận lâm sàng (CLS), xét nghiệm, thủ thuật:
- Thực hiện các chỉ định dịch vụ CLS, xét nghiệm, thủ thuật từ phòng khám và từ các khoa chuyên môn đưa ra kết luận chuyên môn để phục vụ công tác khám chữa bệnh.

5. Phân hệ quản lý thuốc - Vật tư tiêu hao:
- Quản lý kho thuốc, thực hiện quá trình nhập/xuất thuốc.
- Phát thuốc cho bệnh nhân theo đơn của Bác sĩ.
- Bán thuốc cho khách lẻ.
- Vật tư tiêu hao được nhập xuất hoặc hủy theo những giao dịch cụ thể.
- Quản lý tồn kho thuốc, vật tư.

6. Hệ thống báo cáo - thống kê: 
- Báo cáo doanh thu tổng hợp theo từng ngày.
- Báo cáo theo khoa, phòng.
- Báo cáo chi tiết theo bệnh nhân.
- Tổng hợp lịch sử khám chữa bệnh của bệnh nhân tại phòng khám
- Thống kê các dịch vụ bệnh nhân thực hiện trong ngày
Và còn các báo cáo - thống kê chi tiết khác trong phần mềm.


B. Hình ảnh chức năng phần mềm phòng khám STD Clinic
 


 
H1. Giao diện của phần mềm

1. Lễ tân:
Khi bệnh nhân đến, lễ tân vào phần Tiếp đón bênh nhân, chọn Danh sách bệnh nhân để cập nhật thông tin của bệnh nhân vào.

 
H2. Danh sách thông tin bệnh nhân

- Sau khi cập nhật thông tin bệnh nhân, lễ tân sẽ cập nhật những thông tin ban đầu của bệnh nhân vào các phòng khám theo nhu cầu thực tế.

 
H3. Tiếp đón bệnh nhân

2. Bác sĩ khám bệnh:
- Sau khi Lễ tân tiếp nhận, thông tin bệnh nhân chờ khám sẽ được gửi đến phòng Bác sĩ.

 
H4. Danh sách thứ tự bệnh nhân chờ khám tại các phòng khám

- Tại phòng Bác sĩ sẽ tiến hành khám, đưa ra chẩn đoán và kê đơn thuốc.


 
H5. Phiếu khám bệnh, khám lâm sàng và chỉ định dịch vụ

- Nếu bênh nhân cần làm dịch vụ CLS, xét nghiệm, thủ thuật thì Bác sĩ sẽ kê Chỉ định dịch vụ và sau khi có kết quả dịch vụ thực hiện thì Bác sĩ sẽ cho kết luận cuối cùng và hướng điều trị.


3. Lập phiếu khám bệnh: 
- Đối với phòng khám quy mô nhỏ Bác sĩ vừa làm nhiệm vụ nhập thông tin bệnh nhân và khám bệnh. Bác sĩ sẽ vào Lập phiếu khám để thao tác cùng trên một màn hình để tiết kiệm thời gian.

 
H6. Nội dung khám, chỉ định dịch vụ và kê đơn.

- Bộ phận Bác sĩ sau khi có kết luận về bệnh của bệnh nhân sẽ kê đơn thuốc cho bệnh nhân đó. Với phần kê đơn này phần mềm có thể hỗ trợ Bác sĩ 1 cách tối đa trong quá trình kê đơn bằng việc lấy đơn mẫu bệnh hoặc lấy đơn thuốc củ của bệnh nhân đã kê ở lần khám trước đó giúp hỗ trợ thao tác của Bác sĩ đơn giản và tiết kiệm thời gian thực hiện.

4. Dịch vụ CLS, xét nghiệm, thủ thuật:  
- Sau khi có chỉ đinh của Bác sĩ thì tại các phòng làm dịch vụ sẽ có danh sách phiếu chờ làm dịch vụ của các bệnh nhân.

 
H7. Chỉ định dịch vụ CLS - Xét nghiệm - Thủ thuật

- Nếu dịch vụ có mẫu kết quả sẵn thì có thể lấy mẫu đó lên để chỉnh sửa và lưu lại kết quả mới nhất và dữ liệu phần mềm.

 
H8. Phiếu kết quả dịch vụ 


Đăng ký dùng thử


Phần mềm quản lý phòng khám STD CLINIC - Tối ưu quản lý cho mọi phòng khám.

Tin tức liên quan

Top 5 phần mềm quản lý phòng khám tốt nhất hiện nay

Ứng dụng phần mềm quản lý phòng khám là một nhu cầu tất yếu của các cơ sở phòng khám nhằm đáp ứng nhu cầu tối ưu doanh thu và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.

Gần 95% các cơ sở y tế đã liên thông dữ liệu với Bảo hiểm xã hội

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh, giám định và thanh toán chi phí góp phần quản lý, sử dụng quỹ BHYT hiệu quả. Giúp tăng năng lực quản lý các đơn vị y tế...

Lợi ích khi sử dụng phần mềm phòng khám

Phần mềm quản lý phòng khám ra đời mang lại một giải pháp quản lý tối ưu cho phòng khám: Tiết kiệm chi phí, nhân lực và thời gian quản lý. Phục vụ cho các phòng khám từ Đa khoa đến chuyên khoa.

Dùng thử miễn phí