• Trang chủ  
  • Phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý bán hàng


Phù hợp với hầu hết các hoạt động bán hàng của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp,đại lý kinh doanh các sản phẩm máy tính, máy công nghiệp, điện thoại, điện tử và buôn bán tạp hóa….

Phần mềm quản lý tại văn phòng với phần mềm quản lý bán hàng STD Việt Nam:

  • Phân tích hoạt động kinh doanh, xác định những sản phẩm bán tốt nhất, kiểm duyệt lịch sử giao dịch.
  • Hành động dựa trên phản hồi của khách hàng và gắn kết quan hệ khách hàng mạnh mẽ hơn.
  • Quản lý chuỗi cửa hàng từ duy nhất một tài khoản. 
  • Xem Doanh thu, Kinh doanh và lợi nhuận.
  • Theo dõi, so sánh công việc kinh doanh theo ngày, tuần, tháng hoặc năm.
  • Theo dõi được những mặt hàng đang bán chạy, bình thường hoặc chậm.
  • Theo dõi tồn kho và áp dụng các bộ lọc để cho bạn kết quả tồn kho hiện tại. 


1. Quản trị hệ thống, phân quyền

Quản trị nhóm user: cho phép thêm, sửa, xóa các nhóm user trong hệ thống
 Quản trị user: cho phép thêm, sửa, xóa các user. User được phân quyền vào nhóm nào thì sẽ có toàn quyền mà nhóm user đó được phân. Ngoài ra, hệ thống còn cho phép 1 user nằm trong 2 hoặc nhiều nhóm (trong trường hợp user được kiêm nghiệm nhiều công việc của các nhóm khác nhau, khi đó quyền cao nhất của các nhóm đó sẽ được áp dụng cho user).
Có thể giới hạn quyền của user trên hệ thống: không được xem nhà cung cấp, không được sửa dữ liệu trong quá khứ, không được xem giá vốn ...

2. Quản lý thông tin khách hàng

Hệ thống khách hàng giao dịch với công ty sẽ được cập nhật thường xuyên, với tất cả các thông tin của khách hàng lưu trữ trong cơ sở dữ liệu sẽ giúp người sử dụng có thế tìm kiếm thông tin rất dễ dàng.

3. Quản lý thông tin sản phẩm


Danh mục sản phẩm, sẽ lưu trữ toàn bộ thông tin của sản phẩm, chương trình hỗ trợ dung lượng và bộ nhớ lớn không giới hạn sản phẩm nhập vào, như vậy thông tin của sản phẩm sẽ lưu trữ qua các thời kỳ. Quản lý cửa hàng bán lẻ một cách dễ dàng. 

4. Quản lý Kho hàng và Mua hàng

 Cho phép khai báo và quản lý kho hàng không giới hạn.
 Quản lý sổ kho hàng hóa: tồn đầu, nhập, nhập trả, nhập nội bộ, xuất nội bộ, xuất bán, xuất trả, tồn cuối)...
 Hỗ trợ in barcode(mã vạch) trực tiếp từ phần mềm theo nhiều kiểu loại temp kích thước khác nhau.
Tính giá tồn kho theo phương pháp đích danh.
Theo dõi và hoạch toán các chứng từ nhập kho , xuất kho , chuyển kho nội bộ và đánh giá tồn kho.
Theo dõi được lượng hàng hóa tồn kho vượt mức tối đa và nhỏ hơn mức tối thiểu cho từng mặt hàng.
Thống kê lượng xuất nhập tồn kho tức thì. Lập các báo cáo chứng từ nhập xuất kho, thẻ kho, tồn kho theo từng kho hay toàn doanh nghiệp, theo từng tài khoản, mã hàng, kho hàng...


Chức năng kiểm kho cho phép kiểm tra, so sánh số lượng tồn kho ngoài thực tế với số lượng tồn kho trong phần mềm. Tránh được những sai xót trong quá trình kinh doanh.
Nếu số lượng tồn kho ngoài thực tế và số lượng tồn kho trong phần mềm không khớp nhau (lệch thừa, lệch thiếu), có thể thực hiện phiếu nhập hoặc phiếu xuất điểu chỉnh, để cân đối số lượng tồn kho thực tế với số lượng tồn kho trong phần mềm, nhằm tránh sai sót trong quá trình kinh doanh.

5. Quản lý sổ quỹ

Có riêng module Phiếu chi/ phiếu thu để ghi chép các khoản thu chi phục vụ quản lý doanh nghiệp, và ghi chép các phiếu báo nợ, báo có khi giao dịch với ngân hàng.

 

Cho phép định nghĩa các lý do thu/chi một cách dễ dàng và khoa học (tương tự như các tài khoản kế toán).
Báo cáo sổ quỹ bao gồm các giao dịch liên quan đến tất cả các chứng từ thu/ chi, số dư đầu kỳ và cuối kỳ. Có thể xem báo cáo theo kỳ hoặc khoảng thời gian bất kỳ. Cho phép hiệu chỉnh số dư quỹ. 
Cho phép định nghĩa, quản lý nhiều tài khoản khác nhau tại nhiều ngân hàng khác nhau
Quản lý giấy báo nợ, giấy báo có ngân hàng. Các giấy báo nợ và báo có sẽ tương tác với sổ quỹ tiền mặt một cách trực tiếp mà không cần thao tác trung gian.
Xem và in sổ ngân hàng. Có thể xem các giao dịch với ngân hàng phát sinh trên một chi nhánh, hoặc xem trên toàn công ty.
Theo dõi và hoạch toán chính xác các khoản tiền mặt, ngân hàng, tiền đang chuyển của từng quỹ và tài khoản ngân hàng -In trực tiếp phiếu thu chi theo mẫu từ chương trình. Các bảng kê, nhật ký chứng từ, báo cáo lưu chuyển. Quản lý vốn theo từng thời điểm.

6. Quản lý Công nợ phải thu, phải trả

Quản lý tuổi nợ (aging), công nợ và cảnh báo công nợ quá hạn, có khả năng lập báo cáo dự báo công nợ phải thu quá hạn trong tương lai, xem được các khoản nợ khó đòi (bad-loan).
Thanh toán linh động theo từng phiếu nhập kho, hoặc thanh toán tự động nợ cũ trả trước, nợ mới trả sau theo tuổi nợ.
Nhắc nợ: chương trình tự động hiển thị nhắc nhở bạn các khoản nợ đến hạn phải thu/phải trả.
Đối trừ công nợ với khách hàng: Khi khách trả lại hàng, hệ thống cho phép nhà quản lý thực hiện việc đối trừ với các phiếu xuất để cân đối công nợ cho khách, đồng thời khi đưa ra báo cáo đối chiếu công nợ, mọi thông tin về việc đối trừ được thể hiện rõ và chi tiết.
Đối trừ công nợ với nhà cung cấp: tương tự khi thực hiện đối trừ công nợ với khách hàng.
In ấn bảng thông báo nợ, chứng từ chưa thanh toán dứt điểm, tổng hợp công nợ, bảng kê đối chiếu công nợ đến từng đơn vị khách hàng và chi tiết từng người giao dịch, từng phiếu giao dịch…

7. Quản lý tổng hợp và theo dõi doanh thu bán hàng


Theo dõi và hạch toán doanh thu bán hàng, hàng bán trả lại.
Phân tích doanh thu theo nhiều loại hình hoạt dộng sản xuất kinh doanh, theo khoản mục, đơn vị, nhân viên, chi tiết doanh thu đến từng phiếu xuất nhập.
Phân tích doanh thu theo theo từng thời điểm tính
Theo dõi tổng hợp dao động vốn của doanh nghiệp: Quỹ, công nợ, Tài sản cố định, Vốn bằng tiền, vồn hàng tồn giúp quản lý cửa hàng bán lẻ dễ dàng.
Thiết lập các công thức tính toán tự động khi theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty.

8. Báo Cáo-Thống kê

Báo cáo bán hàng, Báo cáo hàng bán trả lại, Tổng hợp bán hàng, Báo cáo thu tiền hàng,
Báo cáo thu chi chốt ca, Sổ chăm sóc khách hàng, Báo cáo tăng trưởng doanh số,Các báo cáo lợi nhuận, lãi-lỗ.
Công nợ phải thu/ phải trả, Báo cáo dòng tiền, Khách nợ đến và quá hạn, Báo cáo đối chiếu công nợ khách hàng/nhà cung cấp, Lịch sử mua bán.
Báo cáo sổ kho: Nhập-Nhập trả,Xuất-Xuất trả, Nhập nội bộ- Xuất nội bộ, Tồn cuối. Có thể xem chi tiết của từng kho hoặc tổng cộng nhiều kho.
Báo cáo tồn kho, hết hàng, báo cáo Quản lý serial/imei, báo cáo hạn thẻ, theo dõi hàng tồn, công nợ phải trả, báo cáo mua hàng.
Báo cáo thu chi và sổ quỹ tiền mặt,...


Đột phá, tối ưu và toàn diện là lựa chọn số 1 cho quản lý bán hàng mọi ngành hàng.

 

 

 

 

Dùng thử miễn phí