• Trang chủ  
  • Tin tức mới
  •  
  • Điều kiện và thủ tục đăng ký kinh doanh phòng khám tư nhân

Điều kiện và thủ tục đăng ký kinh doanh phòng khám

Kinh doanh phòng khám là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy các nhà đầu tư cần phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh phòng khám theo quy định tại Nghị định số 87/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Để xin được giấy phép kinh doanh phòng khám, cơ sở phải đủ điều kiện cũng như các tiêu chuẩn nhà nước quy định. Đây là vấn đề khiến rất nhiều chủ đầu tư lo lắng: Xin giấy phép kinh doanh phòng khám cần những thủ tục gì? Ở đâu? Trong khoảng thời gian bao lâu...? Cùng STD khám phá qua bài viết “Điều kiện và thủ tục đăng ký kinh doanh phòng khám đa khoa tư nhân” để có câu trả lời ngay nhé!

 

1.    Cơ sở căn cứ pháp lý

   Thông tư số 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 của Quốc hội

  Nghị định số 87/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

  Thông tư 03/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh.

2.    Yêu cầu tối thiểu các điều kiện cấp giấy phép kinh doanh phòng khám:

Theo Điều 43 Luật khám bệnh, chữa bệnh

"1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

b) Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;

c) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng.

2. Trường hợp đăng ký thành lập phòng khám chuyên khoa hoặc bác sỹ gia đình thì ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người đứng đầu cơ sở phải là người hành nghề có bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình hành nghề.

3. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điều kiện cấp giấy phép hoạt động quy định tại Điều này đối với từng hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo thẩm quyền quản lý.

Và để được cấp chứng chỉ hành nghề thì bạn phải thỏa mãi điều kiện quy định tại điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009:

"1. Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

a) 18 tháng thực hành tại bệnh viện, việc nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sỹ;

b) 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;

c) 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên.

d) 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.

2. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về quá trình thực hành cho người đã thực hành tại cơ sở của mình, bao gồm nội dung về thời gian, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp."

3. Thủ tục cần có để phòng khám đi vào hoạt động

Theo quy định tại Điều 42, Luật khám bệnh, chữa bệnh thì cơ sở khám, chữa bệnh chỉ được hoạt động khi đáp ứng được các điều kiện sau:

"1. Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

2. Có giấy phép hoạt động do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp"

Do đó, bạn muốn mở phòng khám tư nhân thì cần 2 điều kiện:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố cấp cho phòng khám;

- Có giấy phép hoạt động do Sở y tế tỉnh, thành phố cấp

4. Các bước thực hiện

Bước 1: Làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Bước 2: Làm hồ sơ đăng ký kinh doanh

Bước 3: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ) về Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế.

Điều kiện:

•  Quy mô phòng khám đa khoa ít nhất phải đáp ứng:

a, Có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi

b, Phòng cấp cứu

c, Buồng tiểu phẫu

d, Phòng lưu người bệnh

e, Cận lâm sàng: Có hai bộ phận xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

•  Cơ sở vật chất

a, Có nơi tiếp đón, phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh, phòng khám chuyên khoa và buồng tiểu phẫu. Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phải đáp ứng các yêu cầu về diện tích như sau:

Phòng cấp cứu ít nhất có diện tích 12m2.

Phòng lưu người bệnh có diện tích ít nhất 15m2, có ít nhất tù 02 giường trở lên, nếu có từ 03 giường lưu trở lên thì diện tích mỗi giường ít nhất là 0,5m2

Các phòng khám chuyên khoa và buồng tiểu phẫu có diện tích ít nhất là 10m2

b, Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

c, Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh

•  Thiết bị y tế:

Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động phòng khám chuyên môn mà phòng khám đa khoa đăng ký.

•  Tổ chức nhân sự:

a, Số lượng bác sĩ làm việc toàn thời gian (cơ hữu) phải đạt tỷ lệ ít nhất 50% tổng số bác sĩ của phòng khám đa khoa

b, Người chịu trách nhiệm chuyên môn kĩ thuật của phòng khám đa khoa phải đáp ứng các điều kiện sau:

Là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà phòng khám đa khoa đã đăng ký

Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng.

Là người làm việc toàn thời gian tại phòng khám đa khoa

c, Là người chịu trách nhiệm chuyên môn kĩ thuật tại phòng khám đa khoa

•  Phạm vi hoạt động chuyên môn:

Hành nghề theo phạm vi hoạt động chuyên môn được Giám đốc Sở y tế phê duyệt.

Hồ sơ:

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định

Bản sao giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của phòng khám.

Bản sao chứng chỉ hành nghề của người từng hành nghề trong phòng khám.

Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ chức và hồ sơ nhân sự.

Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại điều 43 của Luật khám chữa bệnh.

Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn

Số bộ hồ sơ 01 bộ

5. Thời hạn cấp giấy phép hoạt động

90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cục Quản lý khám, chữa bệnh sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định tại cơ sở xin cấp GPHĐ

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý khám, chữa bệnh phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽtính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý khám, chữa bệnh thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động

- Trường hợp không cấp GPHĐ, Bộ Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

Trên đây, là toàn bộ những thông tin về điều kiện và thủ tục cần thiết cho việc đăng kí hoạt động kinh doanh phòng khám đa khoa tư nhân. Hy vọng, sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt nhất trong việc kinh doanh phòng khám.
Bạn đang tìm kiếm một giáp pháp quản lý phòng khám hiệu quả? Trải nghiệm DÙNG THỬ MIỄN PHÍ ngay:

Phần mềm quản lý phòng khám 


STD CLINIC - Phần mềm quản lý phòng khám chuyên nghiệp


 

Dùng thử miễn phí