Quy trình làm SEO chuyên nghiệp và vượt trội cho khách hàng qua các bước sau:

 1.  Tư vấn khách hàng xây dựng chiến lược Seo cho doanh nghiệp
• Xác định kế hoạch phát triển website
• Lựa chọn tên miền
• Lựa chọn chiến lược từ khóa
• Khảo sát đối thủ cạnh tranh
• Xây dựng timeline chiến dịch và kênh seo
• Tính toán ngân sách đầu tư
• Phân công chiến dịch

 
2. Tối ưu hóa cấu trúc tiền xây dựng web
• Xây dựng cấu trúc website
• Xây dựng layout website
• Xử lý code và hosting để tối ưu pageload
• Quản lý và xử lý hình ảnh/media trên web
• Tích hợp công cụ đo lường người dùng và quản lý bots (Analytics/ webmaster tools)

 
3. Onpage seo – Tối ưu hóa web
• Thiết lập điều hướng bot (Bot navigation)
• Thiết lập điều hướng người dùng (Visitor navigation)
• Xử lý Meta name theo Starter Guidelines của Google (các thẻ Meta title, description, Index, follow, Alt tagcho ảnh, H1, H2…)
• Xử lý URL địa chỉ web theo hướng rewrite
• Xử lý mật độ từ khóa trên trang
• Xử lý Internal link (Liên kết nội bộ)
• Xử lý tối ưu xuất hiện nội dung, tăng tỷ lệ CRO (Conversion rate – tỷ lệ chuyển đổi dịch vụ), tăng mật độnội dung liên quan…
• Xử lý các liên kết external link (Link out), Trang lỗi (HTTP respond code)
• Tích hợp công cụ SMO (Social media optimization)
• Tích hợp các thông số tăng uy tín website như Cookies domain, Contact info, Terms, Privacy policy…
• Tạo Sitemap và submit vào WT
• Theo dõi Webmaster tools, Google Analytics, Trends ghi nhận các chỉ số quan trọng như Bounce rate (bỏ trang), Page views/ Visitors / Time on site/ CTR/ địa lý / Refering site (Traffic từ web), Organic search (Kết quả tự nhiên)…


4. Chiến lược nội dung 
• Xây dựng chiến lược nội dung (Tự động/ bổ xung/ copy/ tự viết/ biên tập…)
• Tần suất cập nhật
• Tích hợp mật độ tự khóa trong nội dung
• Tính khả dụng nội dung (Usability)
• Tính update nội dung
• Trọng lượng của nội dung và nội dung liên quan
• Chiến lược khai thác

 
5. Chiến lược quảng bá web 
• Quảng bá web tự nhiên và thông minh
• Quảng bá web trên các kênh online tương ứng với nội dung phát triển
• Quảng bá thương hiệu web tốt hơn là phát triển liên kết (Link)
• Ưu tiên quảng bá nội dung liên quan
• Ưu tiên quảng bá đúng thời điểm

 
6. Chiến lược xây dựng liên kết
• Xây dựng ngân sách và chiến lược Link buidling tự nhiên
• Chú ý ưu tiên link từ các trang do follow hạn chế no follow
• Tạo anchor text (Mỏ neo) khi tạo liên kết và alt tag cho liên kết ảnh.
• Liên kết nên được xây dựng tự nhiên, đa dạng, tránh spam link bừa bãi

 
Hãy liên hệ với STD Việt Nam, chúng tôi sẽ tư vấn, phân tích và đưa ra chiến lược cho các bạn.Dùng thử miễn phí