Tin phần mềm, tin công nghệ
Danh sách tin
  • Tất cả các danh mục
STD VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KINH DOANH PHẦN MỀM
STD VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KINH DOANH PHẦN MỀM

Số lượng tuyển: 10 người
Kinh nghiệm: Không yêu cầu, chấp nhận tuyển sinh viên mới ra trường.
Nơi làm việc: Hà Nội

STD VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH PHẦN MỀM
STD VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH PHẦN MỀM

Số lượng tuyển: 10 người
Kinh nghiệm: Không yêu cầu, chấp nhận tuyển sinh viên mới ra trường.
Nơi làm việc: Hà Nội

Dùng thử miễn phí